ADNAN MENDERES DERNEKLER FEDERASYONUN DA KONGRE HEYECANI

DUYURULUR
ADFED KONGRE İLANI

Adnan Menderes dernekler federasyonu olağan kongresi için ,05 mayıs 2019 günü saat 15:30’de topkapı anıtmezar konferans salonunda, çoğunluk sağlanamadığı taktirde 26 mayıs 2019 günü aynı saat ve aynı yerde aşağıdaki gündemle toplanmasına karar verilmiştir .12.04.2019

GÜNDEM

1-açılış
2-Kongre divanının oluşması
3-Saygı duruşu ve istiklal marşı
4-Yönetim kurulu başkanının konuşması
4-Faaliyet raporu ve gelir gider hesaplarının İbrası
5-Seçimler
6-Tüzük değişikliği
7-Temenni ve konuşmalar
8-Kapanış

ADFED Adnan Menderes Dernekler Federasyonu.