DEMİRKIRAT DEMOKRATLAR KONFEDERASYONU 1.OLAĞAN KONGRESİ YAPILIYOR.

KONGRE DUYURUSU

DEMİRKIRAT Demokratlar Konfederasyonu ilk genel kurul toplantısı, mayıs ayında yapılacak.
"Büyük ve güçlü TÜRKİYE" hayali olanların çizgisi 1946 "Tek hakim millettir" ruhunun yegane temsilcisi DEMİRKIRAT Demokratlar Konfederasyonu;
ilk genel kurul toplantısın, 10/05/2019 saat 16.30 da konfederasyon merkezimizde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına,ekseriyet sağlanamadığı takdirde veya ertelenmesi halinde, 25/05/2019 günü aynı yer ve saatte aynı gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının elden yazılı olarak bildirilmesine, ayrıca kurucu federasyonların web sayfasında yayınlanmasına karar verilmiştir.
Üyelerimize duyurulur.

KONGRE GÜNDEMİ
1-Açılış ve yoklama 2-Kongre divanının oluşumu 3-Saygı duruşu ve istiklal marşı okunması 4-Faaliyet raporunun okunması ve ibrası 5-Mali tablonun okunması ve ibrası 6-Tahmini bütçenin okunması ve oylanması 7-Seçimler 8-Tüzük değişikliği 9-Dilek ve temenniler-Kapanış

AZİZ TÜRK MİLLETİ DAVETLİMİZDİR.

ADFED Adnan Menderes Dernekler Federasyonu.