Başkanlık Divanı

Başkan Vekili -Sadullah Fatih KAVALOĞLU
Başkan Vekili -Mustafa KARAGÖZ
Başkan Vekili -Suat AK

Genel Başkan Yardımcısı -Muharrem ANGÜN (Siyasi işlerden sorumlu)
Genel Başkan Yardımcısı -Nazmi ÇELİK (Külliyeden ve Anıtmezar dan sorumlu)
Genel Başkan Yardımcısı -Mehmet Ali ÖZDEMİR (DP Tarihi ve ARGE den sorumlu)
Genel Başkan Yardımcısı -Sadettin SÖKMEN (Yerel yönetimlerden sorumlu)
Genel Başkan Yardımcısı-Kasım SEVEN (Teşkilatlanmadan sorumlu)
Genel Başkan Yardımcısı- İsmail YAMAK (Koordinasyondan sorumlu)
Genel Başkan Yardımcısı- Abuzer MUTLU (İdari ve Mali işler den sorumlu)
Genel Başkan Yardımcısı-Kemal TURGUT (Sivil toplum ve halk ile ilişkilerden sorumlu)
Genel Başkan Yardımcısı-Emir Celal Çolak (Gençlik ve Kadından sorumlu)
Genel Sekreter - Sami ÇEVİK
Genel Sayman - Adem ERŞAN

ADFED Adnan Menderes Dernekler Federasyonu.